Aarsmaden

Aarsmaden zijn zeer kleine wormpjes van 5 tot 10 cm groot. Hij wordt ook wel als de Enterobius vermicularis aangeduid, maar in de volksmond wordt vaak de term aarsmade gebruikt. De aarsmade is een parasietachtige worm. Dat wil zeggen dat ze zich ten kosten van een ander organisme en door vermenigvuldiging in stand houden. Zonder enige vorm van bestrijding zullen ze zichzelf ook blijven vermenigvuldigen. De aarsmaden houden zich schuil in de darmen en dat kan zeer schadelijk zijn voor de mens. De aarsmaden zijn naast hun kleine omvang te herkennen aan een geelwitte kleur.

Aarsmaden komen veel voor

In Nederland zijn de aarsmaden de meest voorkomende wormen die bij het volk voorkomen. Ruim 60% van de kinderen en ruim 20% van de volwassen is met deze worm, die tot de groep van de rondwormen behoord, besmet. Dit is voor Nederlandse begrippen voor een zogenaamde ziekte enorm hoog. Het vreemde is dat men deze worm eigenlijk vrijwel nooit bij andere levende wezens zoals dieren aantreft maar enkel en alleen in de menselijke darmen. Dat men ze niet aantreft in dieren zoals bijvoorbeeld huisdieren komt voort uit het feit dat ze niet weten te overleven in onze huisdieren en een besmetting enkel en alleen van mens op mens overgaat. De reden dat meer kinderen besmet zijn dan volwassen is te relateren aan het feit dat kinderen vrij snel infecties en ziektes oplopen op bijvoorbeeld sportclubs, kinderenopvang en op scholen.

Aarsmaden symptomen

Deze maden kunnen ongeveer acht dagen overleven. Toch sterven deze parasieten niet zonder zich eerst voort te planten. De maden leggen eieren in de huid rondom de anus. Verder leven deze wormen veelal in de dikke darm en in de dunne darm. Symptomen van een besmetting zijn onder anderen grote jeuk rondom de anus en bij meisjes rondom de schaamlippen. Veelal treft men deze ook nog aan in de ontlasting omdat zij zich in een zeer rap tempo voortplanten en eieren weten te leggen.