Wormen bij mensen

Verschillende soorten wormen bij mensen kunnen als parasiet in de mens leven en daardoor een besmetting veroorzaken. wormen kunnen variërend van microscopisch klein tot meterslang zijn. Aarsmaden komen het meeste voor. Het zijn kleine witte wormpjes van ongeveer een centimeter lang. Als je goed kijkt kun je aarsmaden in de ontlasting zien bewegen. Spoelwormen komen minder vaak voor. Het zijn piepkleine, crémekleurige wormpjes, die vooral bij kinderen in het spijsverteringskanaal verschijnen. Lintwormen komen zelden voor. Ze bestaan uit een lint van rechthoekige witte stukjes van ongeveer één centimeter lengte. Vaak kun je spoelwormen en witte stukjes lintworm in de ontlasting zien. Een aantal zeldzame wormsoorten komt in het westen niet voor.

Besmetting van wormen bij mensen

AarsmadenAarsmaden worden voornamelijk bij kinderen nogal eens via de zandbak verspreid. Ze worden daarom ook wel zandbakwormpjes genoemd. Besmetting van deze wormen bij mensen vindt altijd plaats door het inslikken van de kleine, met het oog niet zichtbare eitjes. De wormpjes zelf leven in de darm en leggen eitjes rond de anus. Als een kind zich daar krabt, bijvoorbeeld door jeuk, krijgt het op die manier eitjes aan de handen. Via de handen komen eitjes dan terecht op deurknoppen, speelgoed of direct op iemand anders. Door overdracht van hand naar mond, verplaatsen eitjes naar de darmen en kunnen daar uitkomen. Een kind kan zichzelf telkens opnieuw besmetten door rond de anus te krabben en daarna de vingers in de mond te steken. Ook de besmetting met spoelwormen gaat via het ongemerkt inslikken van de eitjes. Eitjes van de spoelwormen zitten in hondenpoep, niet afgedekte zandbakken en soms op rauwe, ongewassen groente. Een lintworm infectie ontstaat door vlees te eten dat niet goed gaar en besmet is. Ook hier kan door overdracht van eitjes een worminfectie ontstaan, waarbij de wormen zich nestelen in de ingewanden.

Gevolgen van een besmetting

Een worminfectie kan over het algemeen weinig kwaad. De jeuk van de aarsmaden rond de anus is vervelend en treedt vooral ’s nachts op, want dan komen de wormpjes naar buiten om eitjes te leggen. Door krabben kan de vagina en de huid rond de anus ontsteken. In het algemeen geven wormen geen buikpijn.

Besmetting voorkomen

Handen wassen ter preventieVooral als iemand in het gezin aarsmaden heeft, is goede hygiëne een belangrijke maatregel om besmetting te voorkomen. Was je handen na toiletbezoek, knip de nagels kort en neem elke dag schoon ondergoed. Gebruik voor onder- en bovenlichaam aparte washandjes en reinig deurknoppen wc-bril en speelgoed regelmatig met sop. Aarsmaden verdwijnen vanzelf als er geen eitjes meer via de mond binnenkomen. Het is daarom belangrijk dat een kind weet dat het niet rond de anus moet krabben en altijd goed de handen moet wassen.

Bestrijding van wormen

De meeste wormen bij mensen kunnen op een eenvoudige manier bestreden worden. Bij de drogist of apotheek is een wormenkuur verkrijgbaar, die na twee weken moet worden herhaald. Als de wormpjes steeds terugkomen, moeten alle huisgenoten worden behandeld, inclusief eventuele huisdieren. Voldoende hygiëne geldt ook bij de bereiding van voedsel: was groente goed en eet geen rauw vlees. Aarsmaden kun je zelf goed behandelen, maar als eerdergenoemde maatregelen niet helpen, vraag dan de huisarts om advies. Als je denkt dat er sprake is van spoelwormen, lintwormen of een ander soort wormen, ga dan ook langs bij de huisarts. Doe, als dat mogelijk is, de worm in een potje en neem dit mee naar de arts voor onderzoek.

Wormkuurtabletten